dr. Töltési Imre igazságügyi szakértő

 

 

 

 

 

 

"Az igazságügyi szakértő feladata, hogy a bíróság, az ügyészség, a rendőrség és a jogszabályban meghatározott más hatóság (továbbiakban együtt: hatóság) kirendelése, vagy megbízás alapján, a tudomány és a műszaki fejlődés eredményeinek felhasználásával készített szakvéleménnyel segítse a tényállás megállapítását, a szakkérdés eldöntését."

(2005. évi XLVII. törvény az igazságügyi szakértői tevékenységről 1.§ (1))

Igazságügyi szakértők IRM adatbázisa

Magyar Igazságügyi Szakértői Kamara

igazsagugyiszakerto.lap.hu

igazsagugyiszakerto.hu 

 

Mit várhatunk az igazságügyi szakértőtől?

Az igazságügyi szakértőként alapvetően két okból szoktak megkeresni:

  • Az ügyben szereplő kérdések mélyebb, speciális ismereteket igényelhetnek, esetleg a vizsgálathoz  laboratóriumi felszerelés szükséges. A kirendelő vagy megbízó nem rendelkezik ezekkel, ezért a szakértőt bízza meg, hogy a szükséges vizsgálatot követően foglaljon állást a kérdésekben. A szakértő ilyenkor közérthető nyelven ad választ a feltett szakmailag bonyolult kérdésekre.
  • Igazságügyi szakértőként megfelelő szakmai háttérrel, gyakorlattal rendelkező, fedhetetlen előéletű személy dolgozhat, aki az ügyben független félként foglal állást. Ezért az általuk megállapított tényeket és adott szakvéleményt a bíróság vagy más hatóság nagyobb súllyal veszi figyelembe, mintha azt valamelyik az ügyben érdekelt fél tárta volna eléjük. Egyes esetekben tehát megerősítő, hitelesítő szerepünk lehet.

A szakértő a feltett szakkérdések megválaszolásával megállapíthat bizonyos új körülményeket, vagy megerősíthet, kizárhat, hitelesíthet az ügyben korábban felmerült dolgokat. Egyes esetekben ezt alátámaszthatja objektív tényekkel (pl. mérési eredmények, elemzések), más esetekben csak szakmai ismeretei, tapasztalatai alapján tud véleményt alkotni. Néhány, a szakmai területemhez tartozó, alábbi eset ismertetésén keresztül az igazságügyi szakértő szerepe talán érthetőbbé válik. Az egyes bemutatott esetek több ügy általánosításából jöttek létre, valós adatokat nem tartalmaznak.

Esettanulmányok

 

Távközlés

Közbeszerzési eljárás

Az egyik ajánlattevő cég észlelte, hogy versenytársa ajánlatában az általa forgalmazott berendezés adatait a termékkatalógusban szereplőnél kedvezőbben tüntette fel. A Közbeszerzési Döntőbizottság elé vitt ügyben az általuk felkért szakértő tisztázta a vitatott műszaki paraméter jelentését, értelmezte az ajánlatban szereplő adatokat, állást foglalt azok helytállóságáról.

 

Hibás alkatrészek

Az elektronikai nagykereskedő számlatartozás miatt indított eljárást. . A vevő, egy fejlesztő-gyártó cég, az átadott alkatrészek hibájára hivatkozva tagadta meg a számla kiegyenlítését. A szakértő helyszíni méréseivel és üzemi próbákkal döntötte el a minőségi kifogás jogosságát.

 

Lakásbiztosítás

A biztosított, távfelügyelt lakásba betörtek, de a riasztó csak helyben szólt, a távfelügyelet nem kapott jelzést az eseményről. A Biztosító kérte a kártérítési összeghatár mérséklését, mivel a riasztó rendszer nem felet meg a szerződésben meghatározott feltételeknek. A szakértő helyszíni szemlén vizsgálta a riasztó rendszert és állásfoglalt annak megfelelőségéről.  

 

Telefon szolgáltatók egymás között

Két távközlési szolgáltatásban érdekelt cég (nagy- és kiskereskedő) szerződést kötött IP telefon szolgáltatás nyújtására, továbbértékesítés céljából. A szolgáltatás igénybevételéhez szükséges jelszót, illetve szervert feltörték, majd az így megszerzett hozzáférésen keresztül több milliós nagyságrendű forgalmat generáltak.
A szakvélemény segített tisztázni az IP telefóniában alkalmazott szolgáltatások jellegét, a felek közti felelősség határát és megosztását, a tőlük elvárható biztonsági intézkedéseket.

GSM híváslisták, lefedettségi térképek elemzése

A bűncselekmény elkövetésével gyanúsított személyek GSM telefonjukat többször használták a vizsgált időszakban.
A távközlési szolgáltatótól kapott adatok alapján megállapítható volt a gyanúsítottak mozgása. Kizárható vagy megerősíthető volt jelenlétük a kérdéses időszakban egy adott földrajzi körzetben.

GSM bázisállomások telepítési körülményeinek vizsgálata

A bázisállomások lakóterületen történő telepítésével kapcsolatos kártérítési igények vizsgálata során a szakértő választ adhat a telepítés hely megfelelő kiválasztásával kapcsolatos kédéeskre.

 

Informatikai biztonság
ATM

A közterületen elhelyezett pénzkiadó automatára rejtett kamerát és kártyaolvasót szereltek. Az elkövető ezzekkel az eszközökkel rögzítette a bankkártya mágnescsíkján található adatokat és a hozzá tartozó PIN kódot.
A megtalált és elemzésre átadott eszközök vizsgálata segítette a büntetőjogi tényállás megállapítását, valamint az elkövetőről a felszerelés közben készült videó felvétel kinyerésével hozzájárult elfogásához.

Webshop fejlesztés

Egy cég webshop rendszer fejlesztésére adott megbízást, kikötötte, hogy a megbízás alapján fejlesztett rendszer forráskódja az ö kizárólagos tulajdonába kerül. Néhány hónapos üzem után a rendszer egy automatikusan felnyíló ablakban tájékoztatta az üzemeltetőt, hogy a rendszerhez frissítés tölthető le. A megadott hivatkozás egy idegen honlapra mutatott.  
A rendszer forráskódjának vizsgálata megállapította, hogy az átadott rendszer egy ingyenes licensszel terjesztett forráskódon alapul, amelyre a fejlesztő kizárólagosságot nem adhatott, mivel nem ő volt annak tulajdonosa. Az átadott rendszer ingyenes alapjának leplezése céljából, fejlesztő több mint száz helyen lecserélte az eredeti licensz feltételek szerint kötelezően meghagyandó szerzői jogi megjegyzéseket. Fejlesztő önálló munkájának csak a webshop grafikus megjelenésének kialakítása és adott alkalmazáshoz igazítása volt tekinthető.

 

Haditechnikai (titkosszolgálati) eszközök

Ajándék telefon a gyereknek

Elvált szülő gyermekének különleges, kifejezetten gyerekek részére fejlesztett telefont ajándékozott. A telefon egyéb funkciók mellett (mint pl. híváskorlátozás az előre beállított számokra, gyerek által könnyen kezelhető felület, egygombos vészhívás és SMS több számra) alkalmas volt az előre beállított számról történő behallgatásra anélkül, hogy ezt külön jelezte volna. Az ajándékozó a másik szülőt nem tájékoztatta erről a rejtett funkcióról, aki így kérte a berendezés vizsgálatát, lehallgató berendezésnek minősül-e?
A vizsgálat a készülék által nyújtott szolgáltatások összességének mérlegelése alapján megállapította, hogy az alkalmas lehallgatásra, de nem minősül titkosszolgálati eszköznek.

Haditechnikai eszközök kereskedelme

A kereskedelmi csatornákon gyakran akadnak fenn haditechnikai-elektronikai eszközök. Ezekre eltérő kereskedelmi szabályok vonatkoznak, aminek megszegését a törvény szigorúan bünteti. Különösen sok gondot okoznak a titkosszolgálati eszközök, amikre hazánkban az európai országok többségétől eltérő szabályok vonatkoznak. A szórakoztató- és ipari elektronikai terméknek hirdetett vagy annak tűnő berendezések között is vannak, amelyek átcsúsznak ebbe az ellenőrzött kategóriába.

A szakértő vizsgálat kiterjedhet a berendezések felépítésének, mérhető műszaki paramétereinek meghatározására és funkcióik összességének figyelembe vétele alapján állapítja meg azok besorolását.

 

Mit nem várhatunk az igazságügy szakértőtől?

Esetenként olyan kérésekkel is mgkeresnek, amelyek nem férnek össze az ügyekben betöltött igazságügyi szakértői szereppel. A leggyakoribbak:

  • A szakértő csak a tevékenységi körébe tartozó kérdésekben foglal állást. Így különösen nem tud foglalkozni az ügy jogi oldalával, és nem adhat véleményt számára idegen területek vonatkozásában.
  • A szakértő kizárólag a számára feltett szakkérdést válaszolja meg. Nem adhat tanácsot, mert ezzel feladná pártatlan pozícióját az ügyben. Pl. nem segíthet a szakkérdések megfogalmazásában, nem adhat ötleteket az elvégzendő vizsgálatok vonatkozásában. Illetve, ha ezt teszi, akkor már az ügyben szakértőként nem vehet részt. Ettől persze az értelmezhetetlen, felesleges, vagy nyilvánvalóan semmire sem vezető kérdések esetén kötelessége felhívni a figyelmet azok célszerűtlenségére.
  • A szakértő nem tud a vizsgálatot megelőzően véleményt mondani az ügyben. Tehát nem tudja előzetesen garantálni, hogy a szakvélemény a megbízó számára kedvező eredményre fog vezetni.