"Az igazságügyi szakértő feladata, hogy a bíróság, az ügyészség, a rendőrség és a jogszabályban meghatározott más hatóság (továbbiakban együtt: hatóság) kirendelése, vagy megbízás alapján, a tudomány és a műszaki fejlődés eredményeinek felhasználásával készített szakvéleménnyel segítse a tényállás megállapítását, a szakkérdés eldöntését."

(2005. évi XLVII. törvény az igazságügyi szakértői tevékenységről 1.§ (1))

Igazságügyi szakértők KIM adatbázisa

Magyar Igazságügyi Szakértői Kamara

igazsagugyiszakerto.lap.hu

igazsagugyiszakerto.hu Szakterületek

  • Informatikai biztonság

  • Vezetékes elektronikus hírközlés

  • Vezeték nélküli elektronikus hírközlés

Speciális szakismeret

Az általános feladatokon túl kormányzati, rendvédelmi, katonai és nemzetbiztonsági területekkel kapcsolatos ügyekben is várom a nyomozó hatóságok, bíróságok, ügyvédi irodák, egyéb szervezetek és magánszemélyek megbízásait.

Nemzetbiztonsági ellenőrzésen átestem és NATO minősített iratokba betekintési engedéllyel rendelkezem.

Vállalom a 16/2004. (II. 6.) Korm. rendelet 1. sz. mellékletében meghatározott, kereskedelmi forgalomban engedélyköteles haditechnikai eszközök és szolgáltatások szakterületemnek megfelelő vizsgálatát (szoftverek, titkosszolgálati eszközök, elektronikai felderítő, fegyverirányítási, távközlési, informatikai és zavaró rendszerek, stb.).

Regisztrációs adatok

Igazolvány szám:  SZ 271994
Nyelvismeret: Angol felső fok
Orosz felső fok
Kamarai tagság: Budapesti Igazságügyi Szakértői Kamara

Bejegyzés a MISzK regisztrációs adatbázisban

Tanúsítvány letöltése

A szakvélemény digitális aláírásának ellenőrzéséhez (telepítés után alkalmazható)