dr. Töltési Imre igazságügyi szakértő
"Az igazságügyi szakértõ feladata, hogy a bíróság, az ügyészség, a rendõrség és a jogszabályban meghatározott más hatóság (továbbiakban együtt: hatóság) kirendelése, vagy megbízás alapján, a tudomány és a mûszaki fejlõdés eredményeinek felhasználásával készített szakvéleménnyel segítse a tényállás megállapítását, a szakkérdés eldöntését." 
 
(2005. évi XLVII. törvény az igazságügyi szakértõi tevékenységrõl 1.§ (1))

Köszönöm, hogy feklereste a honlapot! 

Több mint tíz éve folytatok igazságügyi szakértői tevékenységet. A hivatalos adatokon túl a honlapon bemutatom, mit várhat (és mit nem) egy ilyen vizsgálattól Az esettanulmányok lapon néhány jellemző ügy kapcsán ismertetem, hogy miben számíthat a szakértő segítségére és milyen eredményekre vezethet a szakértői vizsgálat. 

Ha kérdése van, vagy bizonytalan, kérem vegye fel velem a kapcsolatot egy előzetes konzultáció céljából! 

Szakterületek
 • Informatikai biztonság
 • Vezetékes elektronikus hírközlés  
 • Vezeték nélküli elektronikus hírközlés 

Speciális szakismeret
Az általános feladatokon túl kormányzati, rendvédelmi, katonai és nemzetbiztonsági területekkel kapcsolatos ügyekben is várom a nyomozó hatóságok, bíróságok, ügyvédi irodák, egyéb szervezetek és magánszemélyek megbízásait. 
 
Nemzetbiztonsági ellenôrzésen átestem és NATO minõsített iratokba betekintési engedéllyel rendelkezem. 
 
Vállalom a 160/2011. (VIII. 18.) Korm. rendelet 1. sz. mellékletében meghatározott, kereskedelmi forgalomban engedélyköteles haditechnikai eszközök és szolgáltatások szakterületemnek megfelelõ vizsgálatát (szoftverek, titkosszolgálati eszközök, elektronikai felderítõ, fegyverirányítási, távközlési, informatikai és zavaró rendszerek, stb.).

Nyelvismeret
 • Angol felsőfok
 • Orosz felsőfok

 • Igazolvány szám: SZ 271994
 • Nyilvántartási szám: 008712
 • Kamarai tagság: Budapesti Igazságügyi Szakértõi Kamara 

Regisztrációs adatok
Mit várhatunk a szakértőtől
Az igazságügyi szakértőként alapvetően két okból szoktak megkeresni: 
 • Az ügyben szereplő kérdések mélyebb, speciális ismereteket igényelhetnek, esetleg a vizsgálathoz laboratóriumi felszerelés szükséges. A kirendelő vagy megbízó nem rendelkezik ezekkel, ezért a szakértőt bízza meg, hogy a szükséges vizsgálatot követően foglaljon állást a kérdésekben. A szakértő ilyenkor közérthető nyelven ad választ a feltett szakmailag bonyolult kérdésekre. 
 • Igazságügyi szakértőként megfelelő szakmai háttérrel, gyakorlattal rendelkező, fedhetetlen előéletű személy dolgozhat, aki az ügyben független félként foglal állást. Ezért az általuk megállapított tényeket és adott szakvéleményt a bíróság vagy más hatóság nagyobb súllyal veszi figyelembe, mintha azt valamelyik az ügyben érdekelt fél tárta volna eléjük. Egyes esetekben tehát megerősítő, hitelesítő szerepünk lehet. 
A szakértő a feltett szakkérdések megválaszolásával megállapíthat bizonyos új körülményeket, vagy megerősíthet, kizárhat, hitelesíthet az ügyben korábban felmerült dolgokat. Egyes esetekben ezt alátámaszthatja objektív tényekkel (pl. mérési eredmények, elemzések), más esetekben csak szakmai ismeretei, tapasztalatai alapján tud véleményt alkotni. Néhány, a szakmai területemhez tartozó, alábbi eset ismertetésén keresztül az igazságügyi szakértő szerepe talán érthetőbbé válik. Az egyes bemutatott esetek több ügy általánosításából jöttek létre, valós adatokat nem tartalmaznak. 

Mit nem várhatunk a szakértőtől
Esetenként olyan kérésekkel is mgkeresnek, amelyek nem férnek össze az ügyekben betöltött igazságügyi szakértői szereppel. A leggyakoribbak:  
 • A szakértő csak a tevékenységi körébe tartozó kérdésekben foglal állást. Így különösen nem tud foglalkozni az ügy jogi oldalával, és nem adhat véleményt számára idegen területek vonatkozásában. 
 • A szakértő kizárólag a számára feltett szakkérdést válaszolja meg. Nem adhat tanácsot, mert ezzel feladná pártatlan pozícióját az ügyben. Pl. nem segíthet a szakkérdések megfogalmazásában, nem adhat ötleteket az elvégzendő vizsgálatok vonatkozásában. Illetve, ha ezt teszi, akkor már az ügyben szakértőként nem vehet részt. Ettől persze az értelmezhetetlen, felesleges, vagy nyilvánvalóan semmire sem vezető kérdések esetén kötelessége felhívni a figyelmet azok célszerűtlenségére. 
 • A szakértő nem tud a vizsgálatot megelőzően véleményt mondani az ügyben. Tehát nem tudja előzetesen garantálni, hogy a szakvélemény a megbízó számára kedvező eredményre fog vezetni.