dr. Töltési Imre igazságügyi szakértő
Esettanulmányok - Hírközlés
Közbeszerzési eljárás 
 
Az egyik ajánlattevő cég észlelte, hogy versenytársa ajánlatában az általa forgalmazott berendezés adatait a termékkatalógusban szereplőnél kedvezőbben tüntette fel. A Közbeszerzési Döntőbizottság elé vitt ügyben az általuk felkért szakértő tisztázta a vitatott műszaki paraméter jelentését, értelmezte az ajánlatban szereplő adatokat, állást foglalt azok helytállóságáról.  
 
Hibás alkatrészek 
 
Az elektronikai nagykereskedő számlatartozás miatt indított eljárást. A vevő, egy fejlesztő-gyártó cég, az átadott alkatrészek hibájára hivatkozva tagadta meg a számla kiegyenlítését. A szakértő helyszíni méréseivel és üzemi próbákkal döntötte el a minőségi kifogás jogosságát. 
 
 Lakásbiztosítás 
 
A biztosított, távfelügyelt lakásba betörtek, de a riasztó csak helyben szólt, a távfelügyelet nem kapott jelzést az eseményről. A Biztosító kérte a kártérítési összeghatár mérséklését, mivel a riasztó rendszer nem felet meg a szerződésben meghatározott feltételeknek. A szakértő helyszíni szemlén vizsgálta a riasztó rendszert és állást foglalt annak megfelelőségéről.
 
Hírközlési szolgáltatók egymás között 
 
Két távközlési szolgáltatásban érdekelt cég (nagy- és kiskereskedő) szerződést kötött IP telefon szolgáltatás nyújtására, továbbértékesítés céljából. A szolgáltatás igénybevételéhez szükséges jelszót, illetve szervert feltörték, majd az így megszerzett hozzáférésen keresztül több milliós nagyságrendű forgalmat generáltak. 
A szakvélemény segített tisztázni az IP telefóniában alkalmazott szolgáltatások jellegét, a felek közti felelősség határát és megosztását, a tőlük elvárható biztonsági intézkedéseket. 
 
GSM híváslisták, lefedettségi térképek elemzése 
 
A bűncselekmény elkövetésével gyanúsított személyek GSM telefonjukat többször használták a vizsgált időszakban. 
A távközlési szolgáltatótól kapott adatok alapján megállapítható volt a gyanúsítottak mozgása. Kizárható vagy megerősíthető volt jelenlétük a kérdéses időszakban egy adott földrajzi körzetben. 
 
GSM bázisállomások telepítési körülményeinek vizsgálata 
 
A bázisállomások lakóterületen történő telepítésével kapcsolatos kártérítési ügyben az igények vizsgálata során a szakértő választ adhat a telepítési hely megfelelő kiválasztásával kapcsolatos kédésekre.
Esettanulmányok - IT biztonság
ATM rejtett kamerával 
 
A közterületen elhelyezett pénzkiadó automatára rejtett kamerát és kártyaolvasót szereltek. Az elkövető ezzekkel az eszközökkel rögzítette a bankkártyán található adatokat és a hozzá tartozó PIN kódot. 
A megtalált és elemzésre átadott eszközök vizsgálata segítette a büntetőjogi tényállás megállapítását, valamint az elkövetőről a felszerelés közben készült videó felvétel kinyerésével hozzájárult elfogásához. 
 
Webshop fejlesztés 
 
Egy cég webshop rendszer fejlesztésére adott megbízást, kikötötte, hogy a megbízás alapján fejlesztett rendszer forráskódja az ö kizárólagos tulajdonába kerül. Néhány hónapos üzem után a rendszer egy automatikusan felnyíló ablakban tájékoztatta az üzemeltetőt, hogy a rendszerhez frissítés tölthető le. A megadott hivatkozás egy idegen honlapra mutatott.  
A rendszer forráskódjának vizsgálata megállapította, hogy az átadott rendszer egy ingyenes licensszel terjesztett forráskódon alapul, amelyre a fejlesztő kizárólagosságot nem adhatott, mivel nem ő volt annak tulajdonosa. Az átadott rendszer ingyenes alapjának leplezése céljából, fejlesztő több mint száz helyen lecserélte az eredeti licensz feltételek szerint kötelezően meghagyandó szerzői jogi megjegyzéseket. Fejlesztő önálló munkájának csak a webshop grafikus megjelenésének kialakítása és adott alkalmazáshoz igazítása volt tekinthető.

Riasztó központ 

Falbontásos betörés történt az ékszer boltban. A riasztó nem szólalt meg.
A riasztó központban tárolt napló szakértői elemzésekor talált szokatlan tevékenység arra utalt, hogy az elkövetőknek belső munkatárs adott segítséget az elkövetéshez. 

Munkaügyek

A munkavállaló rendszeresen a cég informatikai etikai kódexébe ütköző internetes tevékenységet folytatott, amelyért a munkáltató eljárást indított. 
A munkavállaló egy nemzetközi versenytás magyarországi piacralépése előtt érzékeny üzleti adatokat adott át részére és részt vett hazai marketing koncepciójának és arculat tervének kidolgozásában. 
A szakértő a munkavállaló IT rendszerében fellelhető adatokat bíróság előtt  felhasználható, jogilag is bizonyító erejű módon rögzítette és az adatok elemzésével, statisztikai feldolgozásával megalapozta az eljárást. Ezekben az esetekben azért lényeges a szakértő bevonása, mert pártatlan félként eljárva és megfelelő technikai eszközöket alkalmazva az eljárásban kizárható az adatok munkáltató általi utólagos manipulációja, így azok bizonyító erejhez nem férhet kétség.

Videó megfigyelés, kamerák

A magánszemély által, saját területén telepített kamerák zavarták a szomszédokat, akik féltették magánéletüket.
A birtokvédelmi eljárásban lefolytatott vizsgálat tisztázta a kamerák műszaki paramétereit,  funkciónális lehetőségeit és segített megállapítani a zavarás mértékét. 

Email üzenetek

A bírósági eljárásban szükségessé vált a bizonyítékként felhasználni kívánt email üzenet küldési időpontjának és tartalmának igazolása.
A szerverről megfelelő formában, szakértő által történt mentés lehetővé tette ezt.

Esettanulmányok - Haditechnikai (titkosszolgálati) eszközök
Ajándék telefon a gyereknek 
 
Elvált szülő gyermekének különleges, kifejezetten gyerekek részére fejlesztett telefont ajándékozott. A telefon egyéb funkciók mellett (mint pl. híváskorlátozás az előre beállított számokra, gyerek által könnyen kezelhető felület, egygombos vészhívás és SMS több számra) alkalmas volt az előre beállított számról történő behallgatásra anélkül, hogy ezt külön jelezte volna. Az ajándékozó a másik szülőt nem tájékoztatta erről a rejtett funkcióról, aki így kérte a berendezés vizsgálatát, lehallgató berendezésnek minősül-e? 
A vizsgálat a készülék által nyújtott szolgáltatások összességének mérlegelése alapján megállapította, hogy az alkalmas lehallgatásra, de nem minősül titkosszolgálati eszköznek. 
 
Haditechnikai eszközök kereskedelme 
 
A kereskedelmi csatornákon gyakran akadnak fenn haditechnikai-elektronikai eszközök. Ezekre eltérő kereskedelmi szabályok vonatkoznak, aminek megszegését a törvény szigorúan bünteti. Különösen sok gondot okoznak a titkosszolgálati eszközök, amikre hazánkban az európai országok többségétől eltérő szabályok vonatkoznak. A szórakoztató- és ipari elektronikai terméknek hirdetett vagy annak tűnő berendezések között is vannak, amelyek átcsúsznak ebbe az ellenőrzött kategóriába. 
 
A szakértő vizsgálat kiterjedhet a berendezések felépítésének, mérhető műszaki paramétereinek meghatározására és funkcióik összességének figyelembe vétele alapján állapítja meg azok besorolását.